Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών

Σχολείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Μάθε τις βασικές γνώσεις και τεχνικές που χρειάζονται!

Ακολουθήστε μας στο Instagram