31

1 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ


  Ελάχιστη ηλικία: 14 ετών και άνω.

  Προϋποθέσεις: Καμία

  Μαθήματα: 5 θεωρητικά

  Καταδύσεις: 5 σε περιορισμένα νερά - 4 σε ανοιχτή θάλασσα

  Μέγιστο βάθος: 18 μέτρα


ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

31

2 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ


  Ελάχιστη ηλικία: 15 ετών και άνω

  Προϋποθέσεις: κάτοχος πτυχίου 1 αστέρος E.O.U.D.A.T.K CMAS GREECE ή ισότιμου.

  Καταδύσεις: Κανένας ακριβής αριθμός καταδύσεων δεν είναι απαραίτητος για να αρχίσει το σχολείο


ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

31

3 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ


  Ελάχιστη ηλικία: τουλάχιστον 16 ετών

  Προϋποθέσεις: κάτοχος πτυχίου 2 αστέρων της E.O.U.D.A.T.K CMAS GREECE ή ισότιμου

  Καταδύσεις: Κανένας διευκρινισμένος αριθμός καταδύσεων δεν είναι απαραίτητος για να αρχίσει το σχολείο.


ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

31

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ


  Ελάχιστη ηλικία: τουλάχιστον 18 ετών

  Προϋποθέσεις: κάτοχος ενός πιστοποιητικού Αυτοδύτη Τριών ή Τεσσάρων Αστέρων


ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

31

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ


  Ελάχιστη ηλικία: τουλάχιστον 18 ετών

  Προϋποθέσεις: κάτοχος ενός πιστοποιητικού Εκπαιδευτή 1 Αστέρος

  Πρέπει να έχει αποκτήσει πρακτική εκπαιδευτική εμπειρία από τη λήψη του πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Ενός Αστέρος.


ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ