1 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: 14 ετών και άνω.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: Κέφι και όρεξη για να γνωρίσει τον υποβρύχιο κόσμο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 5 θεωρητικά
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ: 5 σε περιορισμένα νερά - 4 σε ανοιχτή θάλασσα
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ: 18 μέτρα

1 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ - ΞΕΚΙΝΑ ΤΩΡΑ ΑΠΟ 330€

Μάθε τις βασικές γνώσεις και τεχνικές που χρειάζονται!