2 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: 15 ετών και άνω
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: κάτοχος πτυχίου 1 αστέρος E.O.U.D.A.T.K CMAS GREECE ή ισότιμου.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  Κανένας ακριβής αριθμός καταδύσεων δεν είναι απαραίτητος για να αρχίσει το σχολείο.
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ:  Πρέπει να έχει το ελάχιστο 20 καταδύσεις στην ανοιχτή θάλασσα κατά την απονομή του πτυχίου και τουλάχιστον οι
10 από αυτές πρέπει να είναι σε βάθη μεταξύ 10 - 30 μέτρων.

Μια κατάδυση πρέπει να διαρκεί το ελάχιστο 20 λεπτά, και το μέγιστο 2
καταδύσεις ανά ημέρα

ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΟΣ: 30 μέτρα

2 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ

Διεύρυνε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα σου!

Ακολουθήστε μας στο Instagram