3 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ - ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: τουλάχιστον 16 ετών
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: κάτοχος πτυχίου 2 αστέρων της E.O.U.D.A.T.K CMAS
GREECE ή ισότιμου
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ:  Πρέπει να έχει το ελάχιστο 60 καταδύσεις κατά την πονομή του πτυχίου από τις οποίες οι 20 πρέπει να είναι
άνω των 30 μέτρων.

3 ΑΣΤΕΡΙ ΕΟΥΔΑΤΚ

Αρχηγός κατάδυσης και βοηθός του εκπαιδευτή.

Ακολουθήστε μας στο Instagram