ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: τουλάχιστον 18 ετών
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: κάτοχος ενός πιστοποιητικού Εκπαιδευτή 1 Αστέρος.

Πρέπει να έχει αποκτήσει πρακτική εκπαιδευτική εμπειρία από τη λήψη του πιστοποιητικού Εκπαιδευτή Ενός Αστέρος.


Ακολουθήστε μας στο Instagram