ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΟΣ ΑΣΤΕΡΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: τουλάχιστον 18 ετών
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: κάτοχος ενός πιστοποιητικού Αυτοδύτη Τριών ή Τεσσάρων
Αστέρων

Ακολουθήστε μας στο Instagram