Ενημέρωση για την παρακολούθηση σχολείου αυτόνομης κατάδυσης

Το καταδυτικό μας κέντρο SALAMINA DIVING CENTER μπορεί σας προσφέρει εκπαίδευση στην αυτόνομη κατάδυση βασισμένη στα πρότυπα των δύο παρακάτω Οργανισμών.

PADI : (Professional Association of Diving Instructors) Διεθνής Οργανισμός Κατάδυσης που ιδρύθηκε το 1966, επίσημα αναγνωρισμένος και στην Ελλάδα, με περισσότερα από 6000 καταδυτικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, με πρωτοποριακές μεθόδους εκπαίδευσης που έκαναν την αυτόνομη κατάδυση προσιτή σε όλους. Διαθέτει παγκόσμιο σύστημα online πρόσβασης των μελών στα αρχεία της, με αποτέλεσμα την άμεση εξακρίβωση αλλά και αντικατάσταση εάν χρειαστεί, ενός πτυχίου PADI από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. Διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα των υλικών εκπαίδευσης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που επιβάλλει.

ΕΟΥΔΑ – CMAS : Ελληνική Ομοσπονδία Αυτόνομης Κατάδυσης που ιδρύθηκε το 1952 και είναι ιδρυτικό μέλος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας – CMAS, η οποία ιδρύθηκα 1959 με πρώτο πρόεδρό της τον Jacque Yve Cousteau. Παγκόσμια γνωστή για τα απαιτητικά προγράμματα εκπαίδευσης που εφαρμόζει. Τα πτυχία και οι κάρτες της εκδίδονται σε ελληνική και αγγλική έκδοση και αναγνωρίζονται σε όλο τον κόσμο.

Για την συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτησή σας, υπεύθυνη δήλωση καλής υγείας και 2 φωτογραφίες. Σε περίπτωση που υπάρχουν προηγούμενα πτυχία, είναι απαραίτητο να κατατεθεί και φωτοτυπία τους.

Με την συμπλήρωση της αίτησης, θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 50% της αξίας του σχολείου και να έχει γίνει η εξόφλησή του πριν την ημέρα των γραπτών εξετάσεων.

Η διοργάνωση του σχολείου ως προς τους χρόνους γίνεται κατόπιν συμφωνίας, σύμφωνα με τις δυνατότητες της ομάδας. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την διεξαγωγή του σχολείου διατίθεται από την σχολή μας.

Τα θεωρητικά μαθήματα γίνονται στην αίθουσα της σχολής και τα πρακτικά μαθήματα γίνονται σε επιλεγμένα καταδυτικά σημεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχολείου και τις καιρικές συνθήκες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σχολείου παραλαμβάνεται προσωρινή πιστοποίηση και σε διάστημα ενός μήνα ακολουθεί η οριστική πιστοποίηση.

SALAMINA DIVING CENTER TEAM

By Salamina Diving Center Καταδυτικά Νέα