Κατάδυση με κομπιούτερ!

1. Το πρώτο βήμα πριν χρησιμοποιήσετε ένα καινούργιο κομπιούτερ είναι να διαβάσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
2. Κάθε δύτης πρέπει να έχει το δικό του κομπιούτερ.
3. Παραμείνετε μέσα στα όρια του χρόνου χωρίς αποσυμπίεση που ορίζει το κομπιούτερ.
4. Η ταχύτητα ανάδυσης καθορίζεται απο το κομπιούτερ.
5. Μην απενεργοποιήτε το κομπιούτερ από κατάδυση σε κατάδυση.
6. Και όταν καταδυόμαστε με κομπιούτερ χρειάζεται να κάνουμε προληπτική στάση αποσυμπίεσης στα 5 μέτρα για 3 λεπτά.
7. Εάν καταλάθος ξεπεράσετε την ώρα μηδέν κάνετε τις στάσεις αποσυμπίεσης σύμφωνα με τις οδηγίες του κομπιούτερ.
8. Εαν το κομπιούτερ σας σταματήσει να λειτουργεί κατά την διάρκεια της κατάδυσης και δεν έχετε περάσει την ώρα μηδέν αναδυθείτε στα 5 μέτρα, κάνετε μια στάση ασφαλείας για 5 λεπτά η περισσότερο και βγείτε στην επιφάνεια. Μην ξανάκαταδυθήτε για 12 ώρες.
9. Εαν το κομπιούτερ σας σταματήσει να λειτουργεί ενώ έχετε περάσει την ώρα μηδέν (Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε τέτοια κατάδυση) αναδυόμαστε στα 5 μέτρα κάνουμε μια στάση για 15 λεπτά ή περισσότερα και δεν ξανακαταδυόμαστε αν δεν περάσουν 24 ώρες.
10. Εάν καταδύεστε σε κρύα νερά ή κάτω από κουραστικές συνθήκες προσθέστε επιπλέον μέτρα ασφαλείας και παραμείνετε προσεκτικά μέσα στα όρια που ορίζει το κομπιούτερ σας
11. Όταν η κατάδυση πραγματοποιείται σε υψόμετρο περισσότερο από 300 μέτρα σιγουρευτείτε ότι το κομπιούτερ σας έχει ρυθμιστεί για τις συγκεκριμένες συνθηκές.
12. Σε περίπτωση που έχετε κάνει δύο καταδύσεις σε μια ημέρα και πρόκειται να χρησιμοποιήσετε αεροπλάνο θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να σας το επιτρέψει το κομπιούτερ σας η να περάσουν 18 ώρες το λιγότερο.
13. Τερματίστε την κατάδυσή σας με βάση το πιο συντηρητικό κομπιούτερ της ομάδας.
14. Μεταξύ δύο διαδοχικών καταδύσεων δεν μπορούμε να αλλάξουμε καταδυτικό κομπιούτερ.
15. Κάνετε τη βαθύτερη κατάδυση πρώτα και προγραμματίστε διαδοχικές καταδύσεις σταδιακά σε πιο ρηχά βάθη. Κατά την διάρκεια μιας κατάδυσης ξεκινήστε απο το βαθύτερο σημείο και ακολουθήστε την διαδρομή σας προς τα ρηχά.
16. Συνεχίστε να σκέφτεστε.
By Salamina Diving Center Καταδυτικά Νέα